Last alliances

Surely You're Joking ATXI

Favourite ships

Proteus (x1)
Enyo (x1)